ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު، ހިޖުރީ އައު އަހަރުގެ ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި

19 އޯގަސްޓް 2020   ޚަބަރުތައް  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު، ހިޖުރީ އައު އަހަރުގެ ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި

1442 ވަނަ އަހަރުގެ ހިޖުރީ އަހަރުގެ މުނާސަބަތުގައި, ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޢުތަސިމް ޢަދުނާން ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.