ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު، ފިޠުރު ޢީދުގެ ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި

24 މެއި 2020   ޢާއްމު , ޚަބަރުތައް  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު، ފިޠުރު ޢީދުގެ ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި

ބަރަކާތްތެރި ފިޠުރު ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާން ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.