ކޯޓު ކަލަންޑަރ

16 ފެބުރުވަރީ 2017 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ ކޯޓު އަމުރު

16 ފެބްރުއަރީ 2017 - ބުރާސްފަތި


ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ މަރްޔަމް ވަޙީދު (ސ.ފޭދޫ/ބެލޫން) ގެ ކިބައިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގައި ޝަރީއަތްކުރުމުގެ ޝަރުޢިއްޔަތާއި އަހުލިއްޔަތާއި ވިލާޔަތު ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ ކޯޓު އަމުރުމި ކޯޓު އަމުރު އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް