ކޯޓު ކަލަންޑަރ

16 ފެބުރުވަރީ 2017 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ ކޯޓު އަމުރު

16 ފެބްރުއަރީ 2017 - ބުރާސްފަތި


ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 707/Cv-C/2017 ޤަޟިއްޔާއިން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަކީ ބާޠިލް ޙުކުމެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، 16 ފެބުރުވަރީ 2017 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ ކޯޓު އަމުރުއިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް